English
 
       קבוצת דיונות הינה קונצרן קבלני המורכב משלוש חברות.
       לקבוצה רישיון קבלני בלתי מוגבל בענף כבישים ופיתוח וכן רישיון קבלני בענף הבנייה.
 
עבודות עפר ופיתוח בכל היקף, השכרת ציוד מכני הנדסי ומקרצפות כבישים ביומית, חידוש והקמת חניוני אספלט, מסלעות משתלבות וגרנוליט.
חברה קבלנית בעלת סיווג בלתי מוגבל 200 (ג' 5) ו-30 שנות ניסיון ומוניטין של פרויקטים הנדסיים בכל רחבי הארץ.

חברה קבלנית רשומה ומסווגת המתמחה בביצוע קרצוף וריבוד של כבישים. לחברה ציוד מהמתקדמים בעולם.